Дигоксин, отново, за перманентно предсърдно мъждене?

Дигоксин е еквивалентен на бетаблокера по отношение качеството на живот при пациенти с ПМ и сърдечна недостатъчност. Сега, изследователи от Обединеното кралство рандомизирали 160 пациенти на възраст ≥60 със сърдечна недостатъчност и перманентно ПМ към open-label лечение с дигоксин или бизопролол.