Две орални терапии за амбулаторни пациенти с COVID-19

И двата препарата са клинично ефективни, но несигурността все още е налице несигурност, свързана с употребата им.