Ефекти от пушенето на цигари, употребата на системата за нагряване на тютюн и спирането на пушене върху кашлицата

Установена е причинно-следствена връзка между пушенето и респираторни симптоми, като кашлица, и по-конкретно т.нар. "пушаческа кашлица". Пушаческата кашлица може да е индикатор за хроничен бронхит.