Ехокардиографиите (ехокардиограми) представят детайлно ефектите на COVID-19 върху сърцето

.