ЕКГ в детска възраст - възрастови особености, критерии за обременяване, характерни ЕКГ образи

Заглавието на презентацията представя интригуващата материя, която безспорно е от полза за всеки лекар.