Епидемиология на дългосрочните симптоми на COVID-19

Почти три четвърти от пациентите са изпитвали поне един персистиращ симптом след инфекция със SARS-CoV-2.