Фамилна хиперхолестеролемия в България

Фамилната хиперхолестеролемия е наследствено автозомно доминантно нарушение на липидната обмяна, което причинява преждевремени сърдечно-съдови заболявания(ССЗ) и смърт у засегнатите индивиди. Все пак веднъж диагностицирани, носителите могат да започнат лечение с липидопонижаващи средства, което да забави развитието на атеросклерозата и последващите ССЗ. Как да диагностицираме навреме пациентите с фамилна хиперхолестеролемия?