Gabapentin и pregabalin са свързани с тежки екзацербации на ХОББ

Проучване предполага още един потенциален неблагоприятен ефект на габапентиноидите.