Характеристики и изход при деца с коронавирус болест (COVID-19). Инфекция, разпространена в отделенията за интензивно лечение в САЩ и Канада

.