Хранителна непоносимост и хранителна алергия

Настоящият обзор представя съвременни аспекти на нежеланите хранителни реакции. Дадени са актуални определения на хранителната непоносимост и хранителната алергия. Представени са данни за имунологичната база, патофизиологичните механизми и спектъра от клинични симптоми на тези нарушения. Разгледани са рисковите фактори за възникване на нежеланите хранителни реакции. Очертан е съвременният диагностичен подход в медицинската практика за изграждане на диагнозата хранителна алергия и хранителна непоносимост, който включва подробен клиничен анализ, физикален преглед, хранителен дневник, имунологично и биохимично изследване, кожни тестове, елиминационни и правокационни диети. Специално внимание се обръща на срещаното приложение в общата практика на ненаучни и невалидирани методи за доказване на хранителна непоносимост и на хранителна алергия. Посочени са правилните диетологични подходи за лечение и превенция на тези нарушения.