Информационна брошура относно симптоми на митохондриалните заболявания

Диагностиката на първични митохондриални заболявания може да бъде предизвикателство поради разнообразната симптоматика и подгрупи. Те са прочути със способността си да се маскират...