Инхибиторите на системата ренин-ангиотензин при пациенти с напреднало бъбречно заболяване

В сравнение с блокерите на калциевите канали, тези лекарства забавят прогресията до краен стадий на бъбречно заболяване.