Ивермектин и лека форма на COVID-19 при възрастни

По данни от двойно-сляпо, рандомизирано проучване в Кали, Колумбия, прилагането на ивермектин за лека форма на COVID-19 при възрастни изглежда не води до значими ползи.