Изходът от заболяването е по-лош при пациенти със STEMI, при които липсват обичайните сърдечно-съдови рискови фактори

Въпреки че честотата на ВТЕ е висока при пациенти, хоспитализирани с COVID-19, за риска от ВТЕ сред амбулаторните пациенти се знае малко.