Как чревният микробиом може да повлияе на мотивацията за извършване на физически упражнения

Поне при мишки, чревните микроби засягат "центъра на удоволствието" в мозъка по време на тренировка.