Как съжителството с деца се отразява на риска от COVID-19 и свързаните с него събития?

По време на втората вълна в Англия, SARS-CoV-2 инфекцията и свързаната с нея хоспитализация (но не в интензивно отделение или смърт) леко са се повишили сред по-младите възрастни, които съжителстват с деца. Изследователите в Англия анализират националните данни за COVID-19 в проучване, включващо > 9,3 милиона възрастни на възраст от 18 до 65 години и почти 2,7 милиона на възраст >65 години.