Колко продължават свързаните с COVID-19 нарушения в обонянието и вкуса?

При около 5% от хората, загубили обоняние или вкус, нарушението персистира и на 6-я месец.