Колоректален карцином - Препоръки от клас 3

Немско дружество по гастроентерология и болести на храненето и обмяната (DGVS). Програма за създаване на ръководства "Онкология"