Коя е оптималната техника за ендоваскуларно лечение на инсулт?

Рандомизирано проучване сравнява използването на стент ретривър самостоятелно и същата техника плюс аспирация.