Краткият антибиотичен курс е сравним със стандарно продължаващия при пневмония придобита в обществото при деца

Краткосрочната антибиотична терапия е сравнима със стандартното лечение при амбулаторно лечение на пневмония, придобита в обществото при деца