Краткосрочните благоприятни физиологични ефекти от спирането на тютюнопушенето се запазват 6 месеца след преминаване от цигари на системата за нагряване на тютюн

Краткосрочните благоприятни физиологични ефекти от спирането на тютюнопушенето се запазват 6 месеца след преминаване от цигари на системата за нагряване на тютюн - Мария Босилковска