Критерии за диагностика на системен лупус

Изследователи обявяват данни за чувствителността и специфичността на различните компоненти на относително нови диагностични критерии.