Лечение и профилактика на артериална хипертония индуцирана от противотуморна терапия

Видео презентация на проф. Борислав Георгиев на тема "Лечение и профилактика на артериална хипертония индуцирана от противотуморна терапия".