Лечение на високорискови пациенти с COVID-19 - интервю с проф. Георги Попов

В България вече е налично перорално лечение на COVID-19 при пациенти с повишен риск от прогресия до тежка форма на заболяването.