Лечение на нетежка хипертония при бременни

В мета-анализ, лабеталол понижава риска от тежка хипертония, протеинурия, и перинатална смърт.