Лечение на системния васкулит

В три нови препоръки са обхванати гигантоклетъчният и Takayasu артериитът, полиартериитис нодоза и ANCA-свързанят васкулит.