Лечение на свързана с бременност тромботична микроангиопатия

Тромботична микроангиопатия (TMA), представлява увреждане на ендотела, свързано с тромбоцитопения, механична хемолиза и органни инсулти (бъбрек, мозък, сърце). Съмнение за TMA при бременни трябва има ако са налице...