Лечението на остеопорозата – функция на прецизната диагноза

В рамките на Обучителния модул "Остеопороза за общопрактикуващи лекари" продължаваме с видеопрезентации, съдържащи последните насоки за превенция на това тежко и инвалидизиращо заболяване.