Медикаментозна терапия срешу инвазивна стратегия при стабилна исхемична болест на сърцето

.