Мета-анализ на неутрализиращите средства при свързано с ДОАК тежко кървене

Смъртността от кървене все още е висока дори при употребата на тези средства.