Метаболитни и коморбидни състояния в резултат на тютюнопушене

Mетаболитният синдром (МС) е широко приета концепция, прилагана при пациенти с централно затлъстяване с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и диабет. Доказателствата показват, че тютюнопушенето, освен основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания, също води до натрупване на висцерална мазнина и инсулинова резистентност, и увеличава риска от МС и диабет тип 2.