Миорелаксантите показват само скромна краткосрочна полза при остра ниска кръстна болка

Мета-анализът предполага, че доказателствата за налична полза не са силни.