Намаляване на вредата: надежден подход за намаляване на тежестта на ССЗ и респираторните коморбидности при пушачи

Представяне на Първа научна конференция "Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания", София