Наръчник за лечение в специализираните отделения за COVID-19 и Клинична скала за оценка на недееспособността

Настоящото ръководство за поведение е предвидено за употреба в междудисциплинарни отделения за лечение на пациенти с COVID-19, в които се приемат пациенти от всички специалности