Наръчник за стационарно лечение на пациенти с COVID-19

Колеги, настоящият наръчник се използва за стационарното лечение на пациенти с COVID-19 в Болница Пирн-Айзенвурцен Щайер, Австрия и се публикува с разрешение на авторите. Предоставен е на български език от д-р Илиян Илиев, член на редакционния борд на ЕАПМО. Целта на наръчника е да се ползва от лекари от различни специалности, които работят в COVID отделенията. Предлагаме го на вашето внимание като споделен опит на колеги в Австрия.