Нежелани ефекти на тиазидните диуретици

В проучване, проведено в спешно отделение сред приемащи тиазидни диуретици пациенти е установен голям дял не само на хипонатриемия и хипокалиемия, но също и на синкопи и падания.