Непрекъснато мониториране на артериалното налягане чрез "електронна кожа"

Тези устройства проследяват артериално налягане с много голяма точност.