Няма "типичен" модел на болката при хроничен панкреатит

Много пациенти с хроничен панкреатит преминават през непрекъсната болка, интермитентна болка или нямат болка.