Острият холецистит е свързан с рецепторни агонисти на глюкагон-подобен пептид-1

Тридесет от 36 пациенти в тази серия са преминали холецистектомия, а трима са починали.