План за анализ на реални данни за нагреваемото тютюнево изделие: доказване на концепция

Употребата на нови тютюневи изделия, като нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) на Филип Морис Интернешънъл, предлагани с марката IQOS се увеличава по света. Затова е необходимо да се проучат ефектите от тези продукти за пушачите, които преминават на тях както на индивидуално ниво, така и на ниво население.