Пневмококови заболявания при пациенти над 65 г. и възможности за превенция чрез ваксинация

Пневмококовите инфекции, с причинител Streptococcus pneumoniae, са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб и главен причинител на пневмония