Пневмония, възникваща в рамките на COVID-19: обзор на характерните компютърно-томографски находки и диференциални диагнози

.