По една четвърт от дозата на четири медикамента като начална терапия за понижаване на артериалното налягане

Комбиниран медикамент, включващ ниски дози, е по-ефективен от пълната доза ирбесартан, даден като монотерапия за първоначално лечение.