Подход към лечението с DOAC при пациенти с предсърдно мъждене, които са подложени на ендоскопия

Стандартизираният подход е свързан с ниски нива на тромбоемболизъм и голямо кървене.