Подобряване на оценката на хематурията при жените

Много консултации по повод хематурия биха били избегнати ако се прилагаха правилните техтики за вземане на урина.