Помагат ли инхалаторните кортикостероиди (ИКС) при пациенти с COVID-19?

Четиринадесет дневен курс с инхалаторен флутиказон не съкращава продължителността на симптомите на COVID-19.