Постоперативно предсърдно мъждене и връзката с исхемичния инсулт

.