Поведение при стомашен карционом

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при стомашен карционом, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България.