Предпочитания на пациентите в телемедицината: видео консултации срещу телефонни консултации

Повече от 40% от хората, осигурени в Medicare, са избрали косултацията по телефона пред видео консултациите.