Преосмисляне на позицията за α-блокерите в лечението на хипертонията

Обсервационно канадско проучване дава нов поглед върху потенциалните ползи и вреди, свързвани с тези лекарства.